Administratius

Activitats formatives

Relacionades amb el maquinari i el seu manteniment.
 • Instal·lació, configuració i actualització del maquinari
 • Elaboració de documentació de la instal·lació
Relacionades amb la instal·lació, configuració i actualització dels sistemes operatius.
 • Instal·lació i configuració dels sistemes operatius.
 • Realització d'operacions bàsiques d'administració i manteniment de sistemes operatius.
 • Elaboració de la documentació
Relacionades amb l'explotació i els serveis de xarxa
 • Implantació de la xarxa
 • Instal·lació i configuració de serveis de xarxa
Relacionades amb aplicacions ofimàtiques.
 • Implantació d'aplicacions ofimàtiques i corporatives
 • Realització d'operacions de gestió del correu i agenda electrònica
 • Manipulació, captura i edició d'imatges digitals i de vídeo.
Relacionades amb aplicacions web
 • Utilització d'eines d'ofimàtica web.
 • Implantació de gestors de continguts i de portals d'aprenentatge a distància.

 

Mostrant l'únic resultat